Sử dụng CuteFTP

Phần này hướng dẫn bạn cách cấu hình CuteFTP để upload/download dữ liệu sử dụng Hositng trên vnhostingserver (Hosting của Vinabits).
Download phần mềm: CuteFTP 8.0

Chúng tôi chia 2 bước để bạn tiện theo dõi::


Bước I: Cấu hình Website:

1. Khởi động CuteFTP. Trên phần menu, chọn File -> New ->FTP Site.

vinabits.com.vn

2. Nhập thông tin Hositng bạn được cung cấp (Vinabits đã gởi email cho bạn) như hình sau. Phần Label, nhập tên bất kỳ dễ nhớ cho kết nối này. Phần Host address, bạn nhập vào Domain Name của bạn (tên miền). Tương tự, nhập UsernamePassword.

vinabits.com.vn

3. Click OK. Lúc này bạn thấy màn hình dưới phần General FTP sites như sau:.

vinabits.com.vn

 Lên trên

Kích hoạt Active/Passive mode FTP

Có 2 cách để truyền dữ liệu bằng FTP như sau:.

A. Global Settings

a. Chọn menu Tools\Global Options.

vinabits.com.vn

 

b. Click chọn Transfer, thay đổi Data mode thành PORT (Active mode) hoặc PASV (Passive mode). (Vinabits khuyến cáo bạn chọn PORT)

vinabits.com.vn

Click OK để lưu.

Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các Site chọn cấu hình Default (mặc định).

B. Để cấu hình từng Site riêng biệt:

I. Chọn Site cần cấu hình trong phần danh sách General FTP Sites, right-click rồi chọn Properties.

vinabits.com.vn

II. Click chọn tab Type tab, Chọn vào Data connection typeđể có menu xổ xuống.

vinabits.com.vn

 

III. Chọn User PASV cho chế độ Passive mode và Use PORT cho chế độ Active mode. Bấm OK để lưu.

Thay đổi này chỉ có tác dụng trên Site bạn vừa chọn.

 Lên trên

Bước II: Kết nối & Upload/Download dữ liệu

1. Để kết nối đến Server bạn nháy đúp chuột vào Site bạn muốn cấu hình (Site đã tạo ở bước 1). Đợi vài giây, bạn sẽ thấy xuất hiện thông tin thư mục trên server; để Upload thông tin bạn hãy click đúp chuột vào thư mục "/httpdocs" (bạn lưu ý không nhầm lẫn với thư mục "/httpsdocs".

vinabits.com.vn

 

2. Trong hình minh họa là thư mục web, tuy nhiên bạn sẽ thấy thư mục "httpdocs" (nahsp đúp vào đó để upload file).

vinabits.com.vn

 

3. Bạn có thể upload bằng 2 cách cơ bản: Chọn (những) file/thư mục cần upload (bên phần ở cứng của bạn) rồi kéo thả qua khung bên phần Server (theo hình là bên phải) hoặc bấm chuột phải chọn Upload (như hình).

vinabits.com.vn

 

4. Chờ vài giây, giữ liệu của bạn sẽ upload thành công.

vinabits.com.vn

Sau khi dữ liệu được Upload, bạn có thể tải về bằng đường dẫn sau: http://tendomain.com/file_thumuc_ban_vua_upload. Ví dụ Website của bạn là abc.com, bạn upload file là: vietkey.rar thì đường dẫn là: http://abc.com/vietkey.rar

 Lên trên

 

Lưu ý : Trường hợp server báo lỗi hoặc kết nối chậm, bạn hãy thử chuyển giữa 2 chế độ PASV và PORT rồi kết nối lại..

Tags: