Part 4: The Domain Tab

 

Để kiểm soát và xem các tùy chọn cho mỗi tên miền - các tùy chọn như những tài khoản e-mail (e-mail accounts), tên miền trỏ (parked domains), lưu lượng truy cập (traffic history) , thống kê, danh sách gửi thư, cấu hình PHP - bạn sẽ sử dụng tab "Domain" ở phía trên cùng của trang.

 

 
Bằng cách nhấp vào tab "Domains" sẽ được đưa đến một danh sách của tất cả các tên miền mà bạn đã tạo ra trên máy chủ. Bạn có thể có xem hình bên dưới Add Domain để xem danh sách các tên miền. Bạn có thể ẩn Add Domain dưới hình thức bằng cách nhấn vào "Click Here... ... (Show / Hide)". Một tập hợp các biểu tượng truy cập nhanh cho mỗi tên miền được hiển thị bên trái của mỗi tên tên miền, bạn có thể giữ chuột lên từng biểu tượng để xem mục đích của nó khi đăng nhập vào Kloxo 
 
 

Để xem tất cả các tùy chọn cho một tên miền cụ thể , click vào tên của tên miền. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến ' Domain Home " cho tên miền đó của bạn. Tất cả các tùy chọn bạn tiếp theo được tìm thấy trên trang chủ tên miền mà được truy cập bằng cách click vào tên của tên miền từ tab Domains.


Tài khoản E-mail

Để thêm một tài khoản e-mail (e-mail accounts) nhập vào 'Domain Home " cho các tên miền mà bạn muốn làm việc với. Di chuyển xuống hộp "Mail: qmail" và click vào tab "Add Mail Account"

 

 

Bạn sẽ được đưa đến một màn hình, nơi bạn có thể nhập địa chỉ e-mail mà bạn muốn tạo, cài đặt mật khẩu tài khoản cũng như thiết lập một giới hạn kích thước hộp thư. Sau khi điền vào các lĩnh vực cần thiết, nhấn vào nút "Add" ở dưới cùng của hộp. Sau khi nhấp vào "Add" bạn sẽ được đưa đến các lựa chọn e-mail (e-mail accounts) cho tên miền của bạn . Ở đây bạn có thể sửa đổi các thiết lập Spam, chọn ứng dụng webmail ưa thích của bạn, thiết lập danh sách gửi thư và xem tất cả các tài khoản e-mail. Bằng cách nhấp vào biểu tượng "Mail Accounts "bạn có thể tuỳ chỉnh mỗi địa chỉ Spam thiết lập, giới hạn và các bộ lọc.


Bạn có thể sử dụng một ứng dụng thư tiêu chuẩn chẳng hạn như Outlook hoặc Thunderbird để kiểm tra thư của bạn hoặc bạn thì bạn có sử dụng các ứng dụng webmail trong Kloxo. Để kết nối với webmail bạn có thể sử dụng URL sau: http://webmail.yourdomain.tld/ (thay thế "yourdomain.tld" với tên miền của bạn). URL này sẽ chỉ làm việc nếu bạn có DNS thiết lập thông qua Kloxo hoặc HyperVM (nhập tên miền phụ được tạo ra tự động). Nếu bạn đang sử dụng DNS ngoài bạn sẽ cần phải thêm một bản ghi "A" cho mục này.

 

Ruby on Rails

Nếu bạn có dự án kế hoạch chạy Ruby trên ứng dụng Rails trên VPS Kloxo của bạn- điều này chắc chắn là có thể. Các mẫu mặc định là Ruby, Rails và Gem đã được cài đặt nhưng tại thời điểm này không làm việc như dự định với giao diện Kloxo.

Chúng tôi đã lường trước sự cần thiết cho Ruby on Rails hỗ trợ và đã tạo ra một mẫu cài sẵn với Apache và mod_rails (aka, hành khách) là nơi làm việc tuyệt vời với các ứng dụng RoR. Bạn sẽ cần phải xây với mẫu "centos-5-i386-kloxo-passenger" để sử dụng Passenger. Hành khách (Passenger) là bộ hiệu quả, nhanh chóng, và dễ dàng để thiết lập. Nếu bạn không quen thuộc với Passenger bạn có thể xem thêm thông tin tại trang web Passenger:

 
Tất cả các cấu hình cho Passenger đã được hoàn cho bạn và bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn đơn giản tìm thấy dưới đây để cài đặt một ứng dụng đường ray:

Chú : Điều này đòi hỏi bạn sử dụng dòng lệnh Linux trên máy chủ VPS . Chúng tôi đã cấu trước hầu hết mọi thứ vì vậy bạn chỉ sẽ cần phải thêm một vài dòng vào một tập tin của .

Đăng nhập vào lệnh Linux trên VPS của bạn và mở các tập tin sau đây với trình văn bản yêu thích của bạn (vim, nano, etc)

/ etc / httpd / conf / kloxo / rails.conf

Thêm các dòng cần thiết dựa trên các lựa chọn hướng dẫn được cung cấp trong liên kết dưới đây, khởi động lại Apache ("service httpd restart ") và đó là nó - bạn đã có Rails.

Nhật ký tên miền và Site Stastics

Bạn có thể kiểm tra các bản ghi cho tên miền của bạn bằng cách sử dụng các biểu tượng trong hộp "Traffic & Log ". Bằng cách nhấp vào biểu tượng tương quan với các lựa chọn dịch vụ mà bạn muốn kiểm tra. Các bản ghi này là công cụ chẩn đoán cực kỳ hữu ích khi bạn đang gặp một vấn đề với trang web của bạn.

 

 

Một số hộp và các biểu tượng khác xuất hiện cho mỗi tên miền nhưng không được đề cập ở đây. chúng thường theo giá trị mặc định của chúng. Nếu bạn cần phải thay đổi những thứ như cấu hình PHP hoặc Apache chúng tôi sẽ giả định bạn có kiến thức và kỹ năng để làm như vậy.


Chúng tôi đề nghị bạn bấm vào biểu tượng "Stats Page Protection " và thiết lập một mật khẩu để truy cập số liệu thống kê của bạn.