Part 5: Các tính năng hữu ích khác

 

VPS Kloxo có nhiều tính năng khác rất hữu . Một số các tính năng phổ biến hơn và thường xuyên được giải thích dưới đây và bao gồm gán một địa chỉ IP một trang web chuyên dụng, thiết lập và giấy chứng nhận SSL, sử dụng tab "Files" và một cuộc thảo luận tóm tắt của khách hàng và đại lý bạn có thể tạo trên máy chủ VPS của bạn.


Vinabits xin nhắc các bạn: máy chủ VPS của bạn có một địa chỉ IP được gán mặc định cho nó. Đây là địa chỉ IP được tham chiếu trong e-mail chào đón của bạn . Nếu dự án máy chủ VPS của bạn bao gồm nhiều hơn một địa chỉ IP thì bạn có thể yêu cầu thêm địa chỉ IP thông hệ thống phiếu hỗ trợ của chúng tôi:
 


Xin vui lòng cung cấp lý do cần thêm địa chỉ IP trong phiếu hỗ trợ của bạn. Vinabits chúng tôi giữ tài liệu trên tất cả các yêu cầu IP để ngăn chặn việc sử dụng trái với Điều khoản của chúng tôi. Nếu bạn đã sử dụng tất cả các IP có sẵn của bạn bạn có thể yêu cầu thêm địa IP thông qua hệ thống phiếu hỗ trợ. Giá hiện nay là $ 3 cho mỗi IP một tháng nhưng có thể thay đổi.

Gán một địa chỉ IP chuyên dụng cho trang web của bạn

Để gán một địa chỉ IP dành riêng cho trang web của bạn, đăng nhập vào VPS Kloxo. Từ màn hình Home nhấp biểu tượng "Ipaddresses" trong hộp "Resources"

 

 

Sau khi nhấp vào biểu tượng bạn sẽ được đưa đến một màn hình liệt kê tất cả các địa chỉ IP được phân công cho máy chủ VPS của bạn. Click vào địa chỉ IP mà bạn muốn gán cho một tên miền cụ thể. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến màn hình tùy chọn cho địa chỉ IP.

 

Nhấp vào tab "Configure Domain" ở phía trên cùng của trang. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp với một vài điều như sau:

 

Sử dụng Menu thả xuống để chọn tên miền mà bạn muốn gán địa chỉ IP được trong hộp trên sau đó bấm vào nút "Update".

Chú ý: Nếu bạn chưa cập nhật DNS cho tên miền của bạn thì bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi như sau:

Cảnh báo: ánh xạ một địa chỉ IP vào một miền, tên miền phải ping cùng một địa chỉ IP, nếu không, lĩnh vực sẽ ngừng hoạt động. Các tên miền mà bạn đang cố gắng để ánh xạ IP này, không giải quyết trở lại địa chỉ IP, và vì vậy nó không thể được thiết lập như là tên miền mặc định cho IP.

Nếu bạn muốn chỉ định trang web của bạn một địa chỉ IP chuyên trước khi bạn cập nhật DNS ngoài bạn có thể làm như vậy bằng cách thêm dòng sau vào / etc / hosts

'192 .168.1.1 Domain.tld

Bạn có thể chỉnh sửa các tập tin trực tiếp hoặc đưa ra một lệnh như sau:
'echo "192.168.1.1 domain.tld">> / etc / hosts'

(chắc chắn rằng bạn sử dụng hai ">>" hoặc bạn sẽ ghi đè lên tập tin.)

Trong cả hai ví dụ loại bỏ các dấu ngoặc kép xung quanh bên ngoài và thay thế các lựa chọn '192 .168.1.1 "với địa chỉ IP mà bạn muốn chuyển nhượng và" domain.tld "với tên miền của bạn.

Sau bạn đã thực hiện thay đổi này bạn có thể quay trở lại và làm theo các bước để thêm các lựa chọn địa chỉ IP chuyên dụng được liệt kê ở trên và bạn không nên nhận lỗi. Bạn không có thể gán một địa chỉ IP dành riêng cho nhiều hơn một trang . Nếu bạn không chỉ định một trang web một địa chỉ IP chuyên dụng nó sẽ "chia sẻ" địa chỉ IP trên máy chủ bằng phương tiện của máy ảo trong phần mềm máy chủ web (apache / lighttpd). Những điều này sẽ được cấu hình tự động bởi VPS Kloxo.

 

Thiết lập một giấy chứng nhận SSL

Thông qua VPS Kloxo bạn có thể cài một chứng chỉ SSL mà bạn đã mua, tạo ra một chứng chỉ tự ký để sử dụng cho cá nhân hoặc tạo bỏ một "CSR" (giấy chứng nhận ký yêu cầu) để đặt mua một chứng chỉ mới.

Chú ý: Để cài đặt một giấy chứng nhận SSL trên một tên miền nó phải có một địa chỉ IP dành riêng. Chỉ có một chứng chỉ SSL thì bạn có được cài đặt cho mỗi địa chỉ IP.

Đăng nhập vào VPS Kloxo và vào lại màn hình Home. Trong hộp "Resources" nhấp vào biểu tượng Giấy chứng nhận SSL.


 

 


1.  Upload một giấy chứng nhận SSL hiện hành

-   Nếu bạn đã có một giấy chứng nhận SSL bạn muốn sử dụng thì hãy nhấn vào "Add Upload File" . Cung cấp cho giấy chứng nhận SSL một tên, điều này có thể được bất bạn thích. Nhấp vào nút "Browse" và tải lên Key, Giấy chứng nhận, và tập tin CA (nếu có) sau nhấp "Add"
-   Bây giờ nhấp vào tab "Giấy chứng nhận SSL" và bạn sẽ thấy giấy chứng nhận SSL mà bạn tải lên trong danh sách.
-   Chỉ định tên miền mà bạn muốn cấu hình một địa IP dành riêng (xem hướng dẫn ở trên)
-   Nhấp vào tab "Home" sau đó nhấp vào "Ipaddresses" trong hộp 'Resources'.
-   Nhấp vào địa IP bạn đã gán cho tên miền mà bạn đang cài đặt giấy chứng nhận SSL trên sau đó nhấp vào "SSL Configuration Home " .
-   Sử menu thả xuống chọn tên của giấy chứng nhận SSL mà bạn tải lên trước đây sau nhấp "Update"
-   VPS Kloxo nên khởi động lại Apache (hoặc lighttpd) tự động nhưng nếu https:// không làm việc đúng cách bạn có thể cần phải khởi động lại nó bằng tay.
 

2.  Tạo 1 chứng chỉ tự ký

-   Đăng nhập vào VPS Kloxo và vào lại màn hình Home. Trong hộp "Resources" nhấp vào biểu tượng SSL Certificates .
-   Nhấp "Add SSL Certificate Giấy "
-   Cung cấp Giấy chứng nhận một cái tên và điền vào thông tin thích hợp trong các hộp. Hãy ghi nhớ rằng một giấy chứng nhận ssl cho "www.domain.com" là khác nhau chỉ cần "domain.com" như vậy chắc chắn để xác định phiên bản của tên miền của bạn mà bạn muốn giấy chứng nhận SSL trên. Nhấp nút "Add" một khi bạn đã điền vào các thông tin thích hợp.
-   Chỉ định tên miền mà bạn muốn cấu hình một địa IP dành riêng (xem hướng dẫn ở trên)
-   Nhấp vào "Home" sau đó nhấp vào "Ipaddresses" trong hộp 'Resources'.
-   Nhấp vào địa IP mà bạn đã gán cho tên miền mà bạn đang cài đặt giấy chứng nhận SSL trên sau đó nhấp vào "SSL Configuration Home "
-   Sử menu thả xuống chọn tên của giấy chứng nhận SSL mà bạn tải lên trước đây sau nhấp "Update"
-   VPS Kloxo nên khởi động lại Apache (hoặc lighttpd) tự động nhưng nếu https:// không làm việc đúng cách bạn có thể cần phải khởi động lại nó bằng tay.
 

3. Tạo CSR để đặt hàng một giấy chứng nhận từ một cơ quan chứng nhận

-       Bạn có thể mua chứng chỉ SSL thông qua A2 Hosting. Để xem các dịch vụ hiện tại xin vui lòng xem http://www.a2hosting.com/services/ssl-hosting  . Bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ để bộ phận thanh toán của chúng tôi đặt hàng một giấy chứng nhận .
-   Nếu bạn chỉ cần một CSR để sử dụng với một nhà cung cấp , đăng nhập vào VPS Kloxo vào lại màn hình Home. Trong hộp "Resources" nhấp vào biểu tượng SSL Certificates .
-   Nhấp vào "Add SSL Certificate "
-   Cung cấp Giấy chứng nhận một cái tên điền vào thông tin thích hợp trong các hộp. Hãy ghi nhớ rằng một giấy chứng nhận ssl cho "www.domain.com" là khác nhau chỉ cần "domain.com" như vậy chắc chắn để xác định phiên bản của tên miền của bạn mà bạn muốn Cung cấp Giấy chứng nhận một cái tên SSL trên. Nhấp nút "Add" một khi bạn đã điền vào các thông tin thích hợp.
-   Click vào "SSL Certificates " sau đó nhấn vào tên của Cung cấp Giấy chứng nhận một cái tên SSL mà bạn vừa tạo.
-   CSR sẽ được liệt kê ở giữa của màn hình. Bạn có thể sao chép và dán CSR (chắc chắn bao gồm dòng ----- BEGIN ----- ----- END ----- ) vào form yêu cầu nhà cung cấp của bạn.


Tabs File

Bạn có thể sử dụng tab "Files" như một thay thế cho tài khoản FTP hoặc SFTP để up lên hoặc tải về các tập tin đến / từ trang web của bạn. Bạn cũng có thể nén các tập tin hoặc các thư mục để tải về nhỏ , tải lên tập tin từ máy tính ở nhà của bạn, URL từ xa, hoặc tài khoản FTP từ xa (2 cái cuối cùng là tuyệt vời để chuyển dữ liệu của bạn từ tài khoản lưu trữ cũ của bạn ).

Thẻ tab files không đòi hỏi cần giải thích nhiều. Chỉ cần nhấp vào tab "Files" và sử dụng File Manager để điều hướng tập tin của bạn sau đó view/download hiện hành hoặc sử dụng tab Upload để thêm tập tin vào trang web của bạn. Tất cả các file tải sẽ được đặt trong tài khoản người sử dụng FPT "admin / home /"

Khách hàng và các đại lý

Có hai loại khách hàng, đại lý và khách hàng. Sự khác biệt chính là đại lý thì bạn có có khách hàng dưới chúng. Các đơn vị nhỏ nhất của ủy quyền trong VPS Kloxo là một khách hàng, là những người có thể có nhiều tên miền dưới chúng.

Để thiết lập một đại lý hoặc khách hàng bạn sẽ cần tạo ra một Resource Plan . Một kế hoạch nguồn tài nguyên xác định một đại lý bán lẻ có bao nhiêu khách hàng đại lý có thể có, bao nhiêu tên miền thì bạn có được lưu trữ, cho phép lưu lượng truy cập (traffic history), không gian đĩa cho phép và nhiều hơn nữa.

Nếu bạn đang lưu trữ nhiều trang web từ các khách hàng khác nhau và muốn cung cấp tin cho họ truy cập vào nội dung của họ thì bạn có thể thêm một thông tin đăng nhập của khách tin để họ có thể chỉnh sửa nội dung web của họ, nhưng không có ai khác biết.

Các thư mục home của một khách hàng là "/ home / clientname ', và tài liệu gốc tên miền của bạn là / home / clientname / domain.com'. Bạn cũng có thể đăng nhập thông qua ftp sử dụng tên khách hàng của mình như là id và mật khẩu.