BUITULUC.COM

  • Họ và tên
: BÙI TỰ LỰC
  •  Các bút danh khác
: Tự Lực, Ngọc Vy
  •  Ngày tháng năm sinh
: 09 - 10 - 1954
  •  Quê quán
: Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam
  •  Đơn vị hiện đang công tác
: Kho bạc Nhà nước Thanh Khê, Đà Nẵng.
  •  Nơi cư trú hiện nay
: 226 Dũng sỹ Thanh Khê, Đà Nẵng

Nhà Văn Bùi Lực sáng tác rất nhiều tác phẩm: văn, thơ, truyện........Nội dung rất hay và phong phú. Các tác phẩm của Ông đã có nhiều giải thưởng có giá trị cao.

Có thể bạn quan tâm: