HAUARTIST.COM

Địa chỉ: 391 Lê Văn Hiến - Ngũ Hành Sơn - TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3961186 - 3.219366 - 0905.628.448 (anh Hậu)

Là Doanh nghiệp thực hiện các đơn hàng về điêu khắc với mọi hình thức (phục chế, sáng tạo). Mua bán tại nơi, bán hàng trực tiếp, có phân xưởng 5.000m2; Chuyển hàng trực tiếp bằng các phương tiện oto, tàu thủy, máy bay. Cơ sở điêu khắc đá Mỹ nghệ - Hồng Hậu non nước đã thực hiện được rất nhiều công trình lớn trong và ngoài nước như: Công trình tạc đại bảo tượng đức quan thế âm Bồ tát tại Mỹ.......

 

 


Có thể bạn quan tâm: