vneco6.com.vn

 1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 6
  • Tên tiếng Anh : VNECO 6 ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT - STOCK COMPANY 
  •  Tên viết tắt      : VNECO 6
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203001987 ngày 04/04/2008 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng.
 3.  Địa chỉ và trụ sở chính :
  • Địa chỉ : K60 - Đường Nguyễn Chánh - Phường Hòa Khánh Bắc  Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng.
  • Điện thoại : 0236.3841170 - 3730045  Fax : 0236.3842236.
  • Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty: Trịnh Công Mậu
 4. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.
  • Ngày 18/5/1999, Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam có quyết định số 17/QĐ-HĐQT về việc thành lập Xí nghiệp xây lắp điện Hải Vân trực thuộc Công ty xây lắp điện 3.
  •  Ngày 11/7/2003, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định số 119/2003/NĐ-CP về việc chuyển Xí nghiệp xây lắp điện Hải Vân thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.6, là tiền thân kế tiếp của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 6, đơn vị thành viên trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con của Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam.
  • Ngày 21/01/2006, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện 3.6 ra quyết định số 105 QĐ/XLĐ3.6-HĐQT về việc đổi tên Công ty cổ phần xây lắp điện 3.6 thành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 6
  • Ngày 26/03/2008, Đại hội đồng cổ đông hợp nhất Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 6 và Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp DCB đã được tổ chức và nhất trí lấy tên là Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 6

 

Có thể bạn quan tâm: