Plesk-Cấu hình cho Silverlight

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn điều chỉnh các thiết lập bên trong bảng điều khiển Plesk mà sẽ cho phép bạn sử dụng Silverlight trong các trang web của bạn.

 Bước 1:

Đăng nhập vào bảng điều khiển web của bạn.
 

Bước 2:

Chọn biểu tượng "Domains" phía bên tay trái của màn hình:

Bước 3:

Chọn tên miền của bạn cần cấu hình cho phép sử dụng Silverlight từ phần "Domains":

Bước 4:

Nhấp vào biểu tượng "Web Directories" từ phần "Services".

Bước 5:

Ở phía trên của trang click vào tab " MIME Types "

Bước 6:

Click vào "Add New MIME Type "

 

Bước 7:

Trong trường " Extesion", nhập vào tên phần mở rộng đầu tiên : .XAML

Sau đó, bên phải của " Content ", bằng cách sử dụng menu thả xuống ( drop down menu), chọn tùy chọn sau: application/xaml+xml

Extension       Content
.XAP              application/x-silverlight-app
.XBAP            application/x-ms-xbap

 

Sau khi các MIME Types mới được thiết lập, bạn có thể dụng Silverlight.
 
Áp dụng đối với:
MS Dev
Windows Business