Bảng giá phần mềm zoom

Basic

vnđ0

Host up to 100 participants

 • Miễn phí hoàn toàn
 • Tối đa 100 người tham gia
 • Không giới hạn gọi 1-1
 • Gọi nhóm tối đa 40 phút
 • Không giới hạn số cuộc họp
 • Hình ảnh chất lượng HD
 • Hiển thị hình ảnh của đối tác
 • Virtual background
 • Chia sẻ màn hình
 • Cố định ID lớp học
 • Raise hand
 • Breakout room
 • Hỗ trợ online từ Zoom

Pro

$14.99

1 tháng/host

 • Tính năng bản Basic +
 • Nhóm làm việc
 • Tối đa 100 người
 • Gọi nhóm tối đa 24h
 • Quản lý người dùng trong nhóm
 • Phân quyền thành viên đặt lịch họp
 • Báo cáo chi tiết
 • 01 GB ghi lại phiên họp trên cloud
 • Đầy đủ hóa đơn đỏ và chứng từ

Enterprise

$19.99

1 tháng

 • Doanh nghiệp lớn
 • Tính năng bản Business +
 • Tối đa 1000 người
 • Record không giới hạn
 • Hỗ trợ cao cấp
 • Hỗ trợ trực tiếp bới các chuyên gia.
 • Đầy đủ hóa đơn đỏ và chứng từ