Cung cấp bản quyền phần mềm

Nhằm giúp các doanh nghiệp sử dụng được các phần mềm tốt, có bản quyền chính hãng, Công ty Vinabits đã tiếp cận và ký kết các hợp đồng hợp tác với nhiều đối tác sản xuất phần mềm chất lượng cao. 

Với nỗ lực không ngừng mang lại cho quý khách hàng nhiều lựa chọn phần mềm với nhiều đối tác phần mềm khác nhau, hiện nay, chúng tôi có thể cung cấp phần mềm (kèm hóa đơn tài chính và hợp đồng chính hãng) với các nhà sản xuất phần mềm sau đây:

 

Bản quyền Microsoft

Bản quyền Microsoft

license,, bản quyền phần mềm,, microsoft
Bản quyền Oracle

Bản quyền Oracle

license,, bản quyền phần mềm,, oracle
Bản quyền Parallel

Bản quyền Parallel

license,, bản quyền phần mềm,, Parallels
Bản quyền các thiết bị Barracuda

Bản quyền các thiết bị Barracuda

license,, bản quyền phần mềm,, Barracuda
Bản quyền cPanel

Bản quyền cPanel

license,, bản quyền phần mềm,, cPanel
Bản quyền các sản phẩm PaloAlto

Bản quyền các sản phẩm PaloAlto

license,, bản quyền phần mềm,, paloalto
Bản quyền Cisco

Bản quyền Cisco

license,, bản quyền phần mềm,, cisco