Vinabits sở hữu hạ tầng máy chủ mạnh mẽ, sẵn sàng cung cấp các hệ thống máy chủ và dịch vụ tiên tiến như: Docker, K8s.

Các hạ tầng được Vinabits cung cấp gồm:

1. Docker – đây là một công cụ tạo môi trường được “đóng gói” (còn gọi là Container) trên máy chủ mà không làm tác động tới môi trường hiện tại của máy, môi trường trong Docker sẽ chạy độc lập.
Một số developer thường tạo sẵn các môi trường này, và upload lên mạng để mọi người lấy về dùng (được gọi là các Images).
 
Mỗi containers chứa ứng dụng gồm chứa các thư viện riêng, nhưng kernel được chia sẻ với các containers khác. Mỗi kernel được chạy trong các môi trường độc lập với nhau. Docker infrastructure chạy được trên mọi máy tính, đám mây hay nền tảng nào. Vì vậy bạn có thể vận chuyển ứng dụng đến bất cứ đâu và không cần phải quan tâm đến môi trường phát triển, thiếu thư viện, …
 
Hãy tham khảo mô hình sau:
Khi nào bạn nên sử dụng Docker:
 • Docker là một công cụ đơn giản, như Git hay Java, mà cho phép bạn kết hợp chặt chẽ tới công việc phát triển hay điều hành hàng ngày của bạn.
 • Sử dụng Docker như là một phần mềm quản lý phiên bản (version control system) cho toàn hệ điều hành của bạn.
 • Sử dụng Docker khi bạn muốn đóng góp hay hợp tác hệ điều hành của bạn với một nhóm nào đó.
 • Sử dụng Docker để chạy những dòng code trên laptop của bạn trong môi trường giống hệt như trên server của bạn.
 • Sử dụng Docker khi app của bạn cần trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển.

2. Kubernetes (K8s) 

Kubernetes là một nền tảng nguồn mở, khả chuyển, có thể mở rộng để quản lý các ứng dụng được đóng gói và các service, giúp thuận lợi trong việc cấu hình và tự động hoá việc triển khai ứng dụng. Kubernetes là một hệ sinh thái lớn và phát triển nhanh chóng. Các dịch vụ, sự hỗ trợ và công cụ có sẵn rộng rãi.

Tên gọi Kubernetes có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, có ý nghĩa là người lái tàu hoặc hoa tiêu. Google mở mã nguồn Kubernetes từ năm 2014. Kubernetes xây dựng dựa trên một thập kỷ rưỡi kinh nghiệm mà Google có được với việc vận hành một khối lượng lớn workload trong thực tế, kết hợp với các ý tưởng và thực tiễn tốt nhất từ cộng đồng.

Kubernetes cung cấp cho bạn một framework để chạy các hệ phân tán một cách mạnh mẽ. Nó đảm nhiệm việc nhân rộng và chuyển đổi dự phòng cho ứng dụng của bạn, cung cấp các mẫu deployment và hơn thế nữa. Ví dụ, Kubernetes có thể dễ dàng quản lý một triển khai canary cho hệ thống của bạn.

Kubernetes cung cấp cho bạn:

 • Service discovery và cân bằng tải
  Kubernetes có thể expose một container sử dụng DNS hoặc địa chỉ IP của riêng nó. Nếu lượng traffic truy cập đến một container cao, Kubernetes có thể cân bằng tải và phân phối lưu lượng mạng (network traffic) để việc triển khai được ổn định.
 • Điều phối bộ nhớ
  Kubernetes cho phép bạn tự động mount một hệ thống lưu trữ mà bạn chọn, như local storages, public cloud providers, v.v.
 • Tự động rollouts và rollbacks
  Bạn có thể mô tả trạng thái mong muốn cho các container được triển khai dùng Kubernetes và nó có thể thay đổi trạng thái thực tế sang trạng thái mong muốn với tần suất được kiểm soát. Ví dụ, bạn có thể tự động hoá Kubernetes để tạo mới các container cho việc triển khai của bạn, xoá các container hiện có và áp dụng tất cả các resource của chúng vào container mới.
 • Đóng gói tự động
  Bạn cung cấp cho Kubernetes một cluster gồm các node mà nó có thể sử dụng để chạy các tác vụ được đóng gói (containerized task). Bạn cho Kubernetes biết mỗi container cần bao nhiêu CPU và bộ nhớ (RAM). Kubernetes có thể điều phối các container đến các node để tận dụng tốt nhất các resource của bạn.
 • Tự phục hồi
  Kubernetes khởi động lại các containers bị lỗi, thay thế các container, xoá các container không phản hồi lại cấu hình health check do người dùng xác định và không cho các client biết đến chúng cho đến khi chúng sẵn sàng hoạt động.
 • Quản lý cấu hình và bảo mật
  Kubernetes cho phép bạn lưu trữ và quản lý các thông tin nhạy cảm như: password, OAuth token và SSH key. Bạn có thể triển khai và cập nhật lại secret và cấu hình ứng dụng mà không cần build lại các container image và không để lộ secret trong cấu hình stack của bạn.